Referencje

LISTA WYKONANYCH PRAC
 • remont obrotowego podgrzewacza powietrza LUVO, kanałów spalin oraz armatury w kotłach Elektrowni Opole S.A.
 • prace rozbiórkowe i montażowe przy modernizacji elektrofiltru Bloku Energetycznego nr 4 w PGE Elektrownia Bełchatów
 • rozbiórka kotłów WP-70 oraz OP-130EKM wraz z przynależnymi elektrofiltrami w Zakładach Chemicznych „Dwory” S.A. Oświęcim
 • montaż pras hydraulicznych w Cobra Europa Sp. z o.o. Piekary Śląskie
 • wykonanie instalacji tryskaczowej w hali Indesit Polska w Radomsku
 • modernizacja chłodni olejowej Koksowni Nowa w Częstochowie
 • montaż konstrukcji i urządzeń instalacji COS w ArcelorMittal Dunkerque Francja
 • prace ślusarsko montażowe wentylatorów wyciągowych w hali Lakierni Fiat Auto Poland Tychy
 • prace montersko spawalnicze lini produkcyjnej w Arcelor Huta Warszawa
 • utrzymanie ruchu urządzeń mechanicznych baterii nr 5 w Koksowni Przyjaźń Dąbrowa Górnicza
 • remont suwnic stalowni Huty Częstochowa
 • prace remontowe kotła OPG w Elektrociepłowni EC Nowa Dąbrowa Górnicza
 • remont odżużlaczy kotłów w Elektrowni Opole
 • prace remontowe elektrtofiltra bloku nr 2 i 3 w Elektrowni Opole
PRACE DLA ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA
 • wymiana rurociągów Walcowni Dużej
 • modernizacja obrotnicy wagonowej w Wydziale Aglomerowni
 • udział w remoncie kapitalnym Wielkiego Pieca nr 3 (wykonawstwo rurociągów energetycznych)
 • remonty linii Ciągłego Odlewania Stali w Wydziale Stalowni
 • remonty hydrauliki siłowej ciągu walcowniczego Walcowni Średniej
 • prace remontowo budowlane
 • serwisowanie grodzic
 • remonty oraz utrzymanie w ruchu wózków jezdniowych wydziału Stalowni i COS
 • utrzymanie w ruchu suwnic wydziału Stalowni i COS.
PISEMNE REFERENCJE