Wykonane prace

PRACE DLA ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA
 
 • wymiana rurociągów Walcowni Dużej                                                                                                                      
 • modernizacja obrotnicy wagonowej w Wydziale Aglomerowni                                                                       
 • udział w remoncie kapitalnym Wielkiego Pieca nr 3 (wykonawstwo rurociągów energetycznych)                                                                                                                                                                                                  
 • remonty linii Ciągłego Odlewania Stali w Wydziale Stalowni                                                              
 • remonty hydrauliki siłowej ciągu walcowniczego Walcowni Średniej                                                                
 • prace remontowo budowlane                                                                                                                                   
 • serwisowanie grodzic                                                                                                                                                                 
 • remonty oraz utrzymanie w ruchu wózków jezdniowych wydziału Stalowni i COS                        
 • utrzymanie w ruchu suwnic wydziału Stalowni i COS.
LISTA WYKONANYCH PRAC
 
 • remont obrotowego podgrzewacza powietrza LUVO, kanałów spalin oraz armatury w kotłach Elektrowni Opole S.A.
 • prace rozbiórkowe i montażowe przy modernizacji elektrofiltru Bloku Energetycznego nr 4 w PGE Elektrownia Bełchatów                                                                                                                                   
 • rozbiórka kotłów WP-70 oraz OP-130EKM wraz z przynależnymi elektrofiltrami w Zakładach Chemicznych „Dwory” S.A. Oświęcim                                                                                                                  
 • montaż pras hydraulicznych w Cobra Europa Sp. z o.o. Piekary Śląskie                                                           
 • wykonanie instalacji tryskaczowej w hali Indesit Polska w Radomsku                                                           
 • modernizacja chłodni olejowej Koksowni Nowa w Częstochowie                                                                   
 • montaż konstrukcji i urządzeń instalacji COS w ArcelorMittal Dunkerque Francja                                        
 • prace ślusarsko montażowe wentylatorów wyciągowych w hali Lakierni Fiat Auto Poland Tychy                                                                                                                                                                            
 • prace montersko spawalnicze lini produkcyjnej w Arcelor Huta Warszawa                                                  
 • utrzymanie ruchu urządzeń mechanicznych baterii nr 5 w Koksowni Przyjaźń Dąbrowa Górnicza                                                                                                                                                                       
 • remont suwnic stalowni Huty Częstochowa                                                                                                        
 • prace remontowe kotła OPG w Elektrociepłowni EC Nowa Dąbrowa Górnicza                                            
 • remont odżużlaczy kotłów w Elektrowni Opole                                                                                                  
 • prace remontowe elektrtofiltra bloku nr 2 i 3 w Elektrowni Opole