Certyfikaty i ZSZ

Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat BS OHSAS 18001:2007
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ISO 9001

BS OHSAS


Dąbrowa Górnicza, 2014.12.04

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka ZSZ EL – DI sp. z o.o. nakierowana jest na zapewnienie pracownikom wykonującym usługi bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, odpowiedniego sprzętu, środków ochrony indywidualnej oraz właściwego środowiska i kultury pracy.

Stałym dążeniem „EL – DI” sp. z o.o. jest zapewnienie klientom wykonania usług zgodnie z ich oczekiwaniami, potrzebami
i wymaganiami oraz zgodnie z podjętymi zobowiązaniami umownymi, tworząc klimat zaufania
u klienta.

Niniejsze cele realizujemy poprzez:
• Stworzenie systemu stałych szkoleń w zakresie prowadzenia prac w bezpiecznych warunkach oraz z zachowaniem należytej jakości świadczonych usług,
• Podejmowanie działań zapobiegającym urazom, chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy,
• stały monitoring i okresową ocenę zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz podejmowanie działań w celu ich stopniowej minimalizacji.
• zapewnienie środków dla realizacji założeń polityki zintegrowanego systemu zarządzania,
• spełnianie mających zastosowanie przepisów prawa oraz innych wymagań dotyczących świadczonych usług,
• ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana pracownikom EL – DI Sp. z o.o. oraz jest publicznie dostępna poprzez stronę internetową .
Nasza Polityka ZSZ jest przestrzegana zarówno przez pracowników naszej Spółki, jak i naszych współpracowników.

Prezes EL – DI Sp. z o.o.